SoundJobs.net
Audio Preservation Services

 

חשבת פעם ? - אדם יכול לחיות את כל החיים שלו בטעות, ומבלי לדעת על זה בכלל.
בלוג מאמרים על החיים ומשמעותם.  להחכים, להרויח המון, והכל בחינם.

 

תנאי השימוש בשירותי החברה
(חזרה לעמוד הבית)

 

כל שירות הניתן מטעם החברה מותנה בהסכמה מוחלטת על כל הסעיפים שלהלן, המהוים חוזה בין החברה ללקוח לכל ענין.  באופן כללי, כל הנאמר כאן משוה שימוש הוגן וכשר בשירותי החברה - הן מצידה והן מצד הלקוח.

א.  השירותים הניתנים הם בשלב זה ללא כל תשלום.  בתוך כך, החברה תהיה פטורה מכל נזק שעלול להיגרם לחומר שישלח אליה - בין בשלבי המשלוח ובין בשלבי העבודה, והשירות ניתן בהתבסס על אמון שהלקוח נותן בחברה ובמי מטעמה, וללא כל התחיבות מצידה בענינים אלו.

ב.  עם זאת, החברה מתחיבת באופן מוחלט לשמור על סודיות מקצועית של החומר, ולעשות בו אך ורק את השימוש שלשמו נשלח אליה.

ג.  בתור תנאי נוסף לשירות, מובהר בזאת כי החברה פוטרת את עצמה מכל התחיבות בנוגע ללוח זמנים, והעבודה בשלב זה מתבצעת על בסיס זמן פנוי בלבד.

ד.  במקרים של שליחת חומר פיזי, המשלוח ישולם על ידי הלקוח בלבד.  בנוסף, SoundJobs לא תהיה אחראית על הציוד בדרכו אליה או ממנה בחזרה אל הלקוח, הן מבחינה כספית והן מבחינת תקינות הציוד.  יתרה מכך, כל ענין שיתעורר במהלך המשלוחים יהיה באחריותו ובטיפולו של הלקוח בלבד.  כל האמור יחול גם במקרים בהם SoundJobs יזמה ו/או שילמה על המשלוח, מכל סיבה שהיא.

ה.  במקרים הכרוכים בבהתעסקות בחומר פיזי כגון קלטות, מובן שמדובר בחומר ישן שתקינות פעולתו אינה ידועה בבירור, ועל כן מובהר בזאת כי הלקוח פוטר את SoundJobs מכל אחריות לכל נזק שיגרם למדיה בעת שזאת היתה בחזקתה - מכל סיבה שהיא, והשירות ניתן בהתבסס על האמון המקצועי שנותן הלקוח בחברה בלבד.  מובהר בזאת כי החברה תעשה את כל שביכולתה כדי לשמור על המדיה, אך לא ניתן להבטיח דבר בהתעסקות עם חומר רגיש וישן.

ו.  תנאי השירות, לרבות הניתן במסגרתו והמידע שבעמוד זה, יכולים להשתנות בכל עת וללא כל הודעה.  עם זאת, כל פתיחת תיק עבודה מלווה בחתימה על הסכם זה בהתבסס על גירסתו הנוכחית דאז בלבד, וללא כפיפות לשינויים שהתבצעו לאחר מכן.

ז.  שירותי החברה עשויים בהחלט להתפתח ולהשתדרג מעת לעת, בהתאם לעדכונים טכנולוגיים מסיבות שונות.  מוסכם בזאת כי החברה לא תהיה מחויבת בשדרוגים רטרואקטיביים לעבודות שביצעה לפני כניסתם של שינויים אלו לפועל.  ככלל, החברה לא תבצע כל שינויים או תוספות בעבודה, כל שזאת היתה לשביעות רצונו של הלקוח בעת סיום ההתקשרות.

 

 
צרו קשר היום לקבלת עבודה איכותית ומהירה, ובמחיר ללא תחרות.

office.soundjobs@gmail.com

 

 

 

Conversion & Monitoring Equipment   |   תנאי השימוש

 

Knowledge Base - related articles:
Amateur Field Recordings   |   Equipment Maintenance

 

Copyright © SoundJobs 2020-2021.  All rights reserved.